Годишната такса за дете възлиза на 190,00 € (или 2х 95 €).

За всяко следващо дете от семейството по 90,00 € (или 2x 45 €).

Годишният членски внос за дружество „Родина“ е 20,00 € на семейство/член.

Таксата се заплаща на учебен срок като:

  • краен срок за заплащане на първата част 15.09.2024
  • краен срок за втората част е 15.02.2025.

Разбира се, можете да заплатите цялата такса и на един път в началото на учебната година.

Сумата се заплаща с банков превод на следната сметка:

Притежател на сметката: Deutsch bulgarische Elterninitiative – Rodina e.V.

Име на банката: Sparkasse Essen
IBAN: IBAN: DE93 3605 0105 0001 9131 93
BIC: SPESDE3EXXX

Основание за превод: BG-Schule, Име на детето

Всички разходи, свързани с училището като учебна такса, спонсорски хонорар и членска вноска могат да бъдат отразени във Вашите данъчни декларации. Според § 10 Nr 7 EStG Те могат да бъдат отбити от общата печалба и да намалят Вашия данък приходи.