В учебната програма на училището се използват освен утвърдени материали и  методи, съобразени с изискванията на МОН. Програмите са адаптирани спрямо нивото на владеене на език, интересите, потребностите и индивидуалните нужди на нашите ученици.

В часовете за извънкласна дейност, децата се запознават с обичаите, традициите, празниците и фолклорното разнообразие на България.