Записване

Уважаеми родители,

Учениците, обучаващи се през настоящата учебна година в училището ни, имат предимство при записване за новата учебна година. В случай, че подадените заявления за записване надхвърлят броя на свободните места в даден клас/група, приемът ще бъде в зависимост от датата на подаване на заявлението. Неприетите ще бъдат включени в списък на чакащите, по реда на подаденото заявление за записване.

Нивото на непосещавалите училището ни деца/ученици ще бъде определено на 31.08.2024 г. от 14 ч. в сградата на училището на Moltkeplatz 1, 45138 Essen.

Записването на нови ученици става в края на изминалата учебна година (м. май) и само на новозаписващи се ученици в началото на настоящата учебна година (до средата на месец септември)

Ако желаете да запишете детето си за следващата учебна година, ще се радваме да попълните онлайн формуляра ни както и молбата за членство в дружеството до 31.08.2024г.:

Формуляр за онлайн записване в нашето училище

Молба за членство

Edit

****************************************************************************************