Българското неделно училище „Иван Вазов“ гр. Есен започва записване на деца и ученици за новата 2024/2025 учебна година.

Записването за нашето училище се провежда онлайн.

При започването на учебната година, всички необходими документи или промени в данните, ще трябва да бъдат представени и в писмен вид.

Молбата за членство се попълва и се предава подписана при започването на учебната година лично.

Срок за записване: 31.05.2024г.

Формуляр за онлайн записване в нашето училище

В училището се обучават деца от детската градина, както и от 1-ви до вкл. 7-ти клас.

За да се чувстават децата добре в училище, а и за да сме сигурни, че са попаднали в най-подходящата паралелка е необходимо да знаем предварително на какво ниво децата ви владеят български език (говорене, писане и четене).

За тази цел разполагаме с входящи тестове, въз основа на които нашите учители ще преценят нивото на знание и умение на вашето дете.  

Занятията се провеждат всяка събота, като учебните седмици и ваканциите са съобразени с календара на училищата в провинция Северен Рейн Вестфалия.

Записването на нови ученици става в края на изминалата учебна година (м. май) и само на новозаписващи се ученици в началото на настоящата учебна година (до средата на месец септември)

Молим за своевременно записване.

Какво е необходимо за да запишете детето си:

  1. Декларация за записване
  2. Молба за членство в родителската инициатива „Родина“ и
  3. Заплащане на годишния членски внос от 20,- € на семейство

Бланките могат да бъдат разпечатани и попълнени предварително или на място. Декларацията и молбата можете да ни изпратите предварително по имейл и предадете след това лично в посочения срок!