Сдружението се управлява от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от трима членове: председател, заместник-председател и касиер, избирани от членовете на сдружението.

Родителската инициатива в гр. Есен е дружество с идеална цел, което се финансира чрез училищни такси, членски внос и дарения. Срещу заплащането на съответния разход се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване.

Каним всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което признае целите и устава му да стане член на Сдружението.

Търсим доброволци за подпомагане и развитие на дейността на нашето Сдружение с идеална цел! Работата за Сдружението е на доброволчески начала и е безвъзмездна.

За да поддържаме и развиваме това благородно начинание, разчитаме на помощта и подкрепата на всички наши приятели, съмишленици и родители. Ще сме благодарни на всяко дарение, за да успеем да дадем възможност на повече деца да учат, да играят и творят в българска среда.

Председател

Зам.-председател

Касиер

Теодора Попска-Драгнева