Българско неделно училище „Иван Вазов“ гр. Есен е основано през 2017 г. и е акредитирано от българското Министерство на образованието и науката.

Към момента в училището има записани над 100 деца на възраст от 2 до 16 години, които се обучават и занимават от детска градина до вкл.7ми клас.

Училището се намира под егидата на родителска инициатива „Родина“ в гр. Есен и се финансира чрез училищни такси, членски внос и дарения, а се управлява от двойна сила: административен директор и директор по учебната дейност.

При успешно завършване на учебната година учениците получават, при поискване, удостоверения за немските училищни власти. Ние предлагаме обучение по български език и литература, история, география и околен свят.

В програмата са включени също множество извънкласни дейности – танцови, музикални, театрални, спортни и други, свързани с българските обичаи и култура.

Контакт: Гергана Бониа (МОЛ), Лилия Папхристу (административен директор) и Неждие Мехмед (директор по учебната дейност)

Имейл: info@bg-schule-essen.de, schulleitung@bg-schule-essen.de

Сайт: https://bg-schule-essen.de/schule-iwan-wasow/