Запознайте се с нашия прекрасен екип учители и помощник-учители! 

Всички наши учители притежават висше педагогическо образование и са с доказан преподавателски опит. За тях българският език е майчин език.

 Детска градина:

В детската градина се обучават деца на възраст от 3 до 5 години. Обучението става под формата на песни и танци, четене на приказки, интересни игри, както и труд и творчество за развиване на финно-моторните умения, съответсващи на възрастта на децата.

Учители: Милена Пейкова и Ваня Сотиров

Milena Peikova, Kindergarten
Милена Пейкова, детска градина
Vania Sotirov, Kindergarten
Ваня Сотиров, детска градина

Предучилищна група:

В предучилищната група се обучават деца от 5 до 7 годишна възраст. Изучават се интензивно буквите, като се набляга върху моториката на децата при изписването им. Участието на децата в подготвителните групи осигурява плавен преход към училището, където се изучава български като майчин език.

Учител: Людмила Трендафилова

Liudmila Trendafilova, Vorschulgruppe
Людмила Трендафилова, предучилищна група
ZhivkoTrendafilov, Vorschulgruppe
Живко Трендафилов, предучилищна група

Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми клас:

От първи до седми клас децата се обучават по учебни програми, одобрени и съобразени с МОН. Включват се теми и уроци по български език и литература, роден край и музика. След четвърти клас се учат география и история.

Децата периодично преминават контролни тестове, чрез които се установяват пропуски, напредък или трудности в изучаването на езика.

Учител първи клас: Айсун Юмер

Aysun Umer, 1. Klasse
Айсун Юмер, 1ви клас

Учители втори клас: Лилия Папахристу и Неждие Мехмед

Nejdie Mehmed, 6.+7. Klasse
Неждие Мехмед, 6ти + 7ми клас

Учител трети клас: Веселина Чакърова

Veselina Tchakarova, 3. Klasse
Веселина Чакърова, 3. клас

Учител четвърти клас: Боряна Тодорова

Boryana Todorova, 4. Klasse
Боряна Тодорова, 4. клас

Учител пети клас: Лилия Папахристу

Учител шести и седми клас: Неждие Мехмед

Nejdie Mehmed, 6.+7. Klasse
Неждие Мехмед, 6ти + 7ми клас

Танци и хореография: Северина Петкова

Severina Petkova, ChoreographieTanzgruppe
Северина Петкова, хореограф